Op. Dr. Parvana Seyidova Voyvodaoğlu - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum 

Blog

Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum 

Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum

Sezaryen sonrası vajinal doğum/SSVD- Daha önce sezaryen ile doğum yapmış bir kadının uygun şartlar oluşturulduktan sonra vajinal doğum yapmasıdır.

Bu yüzyılın başlarında sezaryenle doğum, kadın hayatını kurtarmak için yapılan bir ameliyat iken, ilerleyen zamanlarda fetusun hayatını kurtaracak düşük riskli bir operasyon olarak düşünülmeye başlanmış ve hem annenin, hem bebeğin, hem de doktorun hayatını kolaylaştıracak bir işlem haline gelmiştir. Dolayısı ile dünyada sezaryenle doğum oranı artmaya başlamıştır. Sezaryenle doğum oranlarındaki bu artış ülkelerin sağlık politikaları ve insanların doğum eylemine bakışlarındaki farklılıklar nedeniyle değişiklik göstermektedir.

Sezaryen endikasyonlarının en sık görülen sebeplerinden biri önceki sezaryen sonrası yapılan elektif sezaryendir. Gelişmiş ülkelerde sezaryenlerin yaklaşık %30’u tekrarlayan sezaryenlerdir.

Sezaryen sonrası vajinal doğum, dikkatli seçilmiş kadınlarda çoğu zaman başarılı ve güvenli bir işlemdir.

“Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum” (SSVD), planlanmış sezaryene göre artmış bazı riskler taşımaktadır. Bu risklerin iyi yönetilebileceği, acil durumlarda, hem anne hem bebeğe gerekli tıbbi koşulların sağlanabileceği, iyi donanımlı bir hastane gibi şartlar sağlanmadıkça, normal doğumun denenmemesi gerekir.

Sezaryen sonrası vajinal doğum hangi şartlarda yapılabilir.

  1. Anne adayı SSVD konusunda istekli olmalı ve zorlanmamalıdır.
  2. Anne adayının pelvis (“çatı”) yapısı normal doğum yapmaya uygun olmalıdır.
  3. Anne adayında rahim şekil bozukluğu ya da önceki doğumlarında rahmin yırtılması gibi bir durum söz konusu olmamalıdır.
  4. Sezaryenin alt segment transvers insizyonla yapılmış olması
  5. Uterusta sezaryen dışında başka ameliyat ya da anormallik olmaması,
  6. Fetüsün 4000 gramın altında olması,
  7. Hamilenin tüm eylem süresince bir doktor tarafından izlenebilmesi ve gerektiğinde acil sezaryen yapılabilme koşullarının bulunması,
  8. 24 saat fetal monitorizasyonun gerçekleşeceği koşulların bulunması,
  9. Acil bir durum için gereken anestezi ekibi ve ameliyathane koşullarının bulunması,
  10. Acil bir durum halinde kan nakline olanak sağlayan koşulların bulunması

Sonuç olarak sezaryen sonrası vajinal doğum, dikkatli seçilmiş olgularda anne ve yenidoğan için yeterli donanım ve bakım koşullarının olduğu sağlık kuruluşlarında ailenin de onayı alınarak uygulanabilir ve kabul edilebilir bir yöntem olarak görülmektedir